• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بیایید با اهدا نمودن هزینه مراسم افطاری به انجمن مهرانه قلب هایمان مهر ورزیدن را دوباره به تپش در آورد

بیایید با اهدا نمودن هزینه مراسم افطاری به انجمن مهرانه قلب هایمان مهر ورزیدن را دوباره به تپش در آورد

بیایید با اهدا نمودن هزینه مراسم افطاری به انجمن مهرانه قلب هایمان مهر ورزیدن را دوباره به تپش در آورد با توکل بر نام اعظمت که عظمت و بلندی سزاوار یگانه خالق متعال است  

خالقی که برایمان روزه گرفتن را مقرر فرمود نه برای احساس تشنگی و گرسنگی که برای سنجش عیار عاشقی مان در این برهه از زمان که موجودی ناخوانده به نام کرونا ما را مجبور به قرنطینه نموده و توانسته در کنار هم بودنمان را به یغما ببرد ولی هیچ گاه نمی تواند محبت، نیکوکاری و نوعدوستی را از قلب هایمان جدا سازد بیایید با اهدا نمودن هزینه مراسم افطاری به انجمن مهرانه قلب هایمان مهر ورزیدن را دوباره به تپش در آورد و پاداش ما در این راه رسیدن  به قلب وسیع پروردگارمان باشد نیکی با شما معنا می گیرد با همراهی تان به این معنا حقیقت دهید
 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به یکی از دفاتر مهرانه مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید

کمیته بانوان شهرک کارمندان فاز ۳ خیابان سوم شرقی قطعه ۱۰۴۹ 
تلفن های تماس: 
.۲۴-۳۳۴۶۵۵۱۴
 ۰۲۴-۳۳۷۸۱۹۱۲-۱۵

شماره حساب بانک تجارت: ۱۱۲۲
شماره حساب بانک رفاه: ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰
 شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۱-۰۸۵۴

روابط عمومی انجمن مهرانه  
آخرین اخبار