• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

از دومینو کرونا در امان بمانیم

در خانه میمانیم تا از دومینو کرونا در امان بمانیم

چند روز دیگر عید نوروز از راه می رسد و ایران، هنوز درگیر بیماری فراگیر و مرگبار کروناست. نگرانی جدی این است که بخشی از مردم در روزهای عید قرنطینه خانگی را رعایت نکنند و به دید و بازدید بروند و ناگهان با انفجار اتمی کرونا مواجه شویم؛ آنگاه دیگر حتی امکانات پزشکی کشور نیز جوابگو نخواهد شد و آخرین نوروز قرن، به یک فاجعه انسانی تبدیل می شود.

آخرین اخبار