• دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

عملکرد کلینیک تخصصی رادیو تراپی مهرانه در دی ماه ٩٨

عملکرد کلینیک تخصصی رادیو تراپی مهرانه در دی ماه ٩٨

عملکرد کلینیک تخصصی رادیو تراپی مهرانه در دی ماه ٩٨ عملکرد کلینیک تخصصی رادیو تراپی مهرانه در دی ماه ٩٨ 
آخرین اخبار
آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران
آماده نمودن بسته های سبد کالا جهت توزیع بین خانواده های بیماران
1399/01/08
برنامه ی نرمش مجازی
برنامه ی نرمش مجازی
1399/01/08
روش های پیشگیری از ویروس کرونا
روش های پیشگیری از ویروس کرونا
1399/01/05
اهدای سبد غذایی به خانواده ی بیماران مبتلا به سرطان توسط دفتر مهرانه هیدج
اهدای سبد غذایی به خانواده ی بیماران مبتلا به سرطان توسط دفتر مهرانه هیدج
1399/01/05
اهدای ۸۹جفت کفش بچگانه توسط خیرین هیدجی به بیماران نیازمند استان
اهدای ۸۹جفت کفش بچگانه توسط خیرین هیدجی به بیماران نیازمند استان
1398/12/29
یک قرار ملی: "عید ما، بعد از شکست کرونا"
یک قرار ملی: "عید ما، بعد از شکست کرونا"
1398/12/28