• دانلود اپلیکیشن

مدیر عامل مهرانه در جلسه انتخابات دوره چهارم مهرانه ابهر

مدیر عامل مهرانه در جلسه انتخابات دوره چهارم مهرانه ابهر

مدیر عامل مهرانه در جلسه انتخابات دوره چهارم مهرانه ابهر مدیر عامل مهرانه در جلسه انتخابات دوره چهارم مهرانه ابهر ضمن تشکر از فعالیت هیئت اجرایی فعلی و آرزوی موفقیت به اعضای جدید به بیان عملکرد دفتر ابهر و خدمات ارائه شده از سوی مهرانه زنجان و کلینیک به بیماران ابهر پرداختند و ضمن تاکید به مسئولیت شرعی اعضای هیئت اجرایی کاندید شدن افراد فعال و رای دادن به فرد شایسته را در راه رضای خداوند از اعضای هیئت مشورتی خواستار شدند.
آخرین اخبار
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
1398/10/26
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/26
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
1398/10/25
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
1398/10/23
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/22
اطلاعیه در مورد محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه
به اطلاع همشهریان ارجمند می‌رساند محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه به سالن مادران کودکان تغییر یافته است
1398/10/21
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/21