• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه های کمیته آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان طی هفته گذشته

کارگاه های کمیته آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان طی هفته گذشته

کارگاه های کمیته آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان طی هفته گذشته کارگاه های کمیته آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان طی هفته گذشته  

برگزاری کارگاه های آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان سینه برای ٣٤٤ نفر از بانوان در زنجان و در مدارس دکتر امیر اعلم غضنفریان،شهدای خیبر، دکتر اسدیه(فرهنگ)، خلیل نوروزی 
این کارگاه ها توسط مدرسین تغذیه سالم: خانم ها، مشگینی،زرکوب،قره باغی و ارغوانی فرد و مدرسین آموزش پزشکی خانم ها: رحیم پور، قراخانی،رحمتی، پازوکی، 
تشکیل یافت 
خانم ها بنی اردلان، مقدم، عباسی نیز خیرین پشتیبان این کارگاه ها بودند.

همچنین طی هفته گذشته یک کارگاه آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از سرطان سینه در روستای سهرین توسط مدرس تغذیه سالم خانم ارغوانی فرد و مدرس آموزش پزشکی خانم امین زاده برای ٣٠ نفر از بانوان روستا تشکیل یافت.
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13