• دانلود اپلیکیشن

برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!

مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!

مهربونی حساب و کتاب نداره !
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی بستگی داره به اینکه قلبت چقدر برای انسانیت ، میتپه!
دلت چقدر برای خوبی کردن، میلرزه...
سن و سال نداره؛ شرایط خاص هم نمیخواد!
وقتی که به معنای واقعی انسان باشی در هر شرایطی و هر وضعیتی این مهربونی رو خرج میکنی و انسانیت شاید یعنی همین!
اینکه بی تفاوت از کنار هم عبور نکنیم، دست همو بگیریم حتی اگر وضع مالی خیلی خوبی هم نداشته باشیم !
چند روز پیش بود که دستفروشی به مهرانه اومد و گفت تصمیم گرفته بخشی از درآمد ناچیز هر ماهش رو برای کمک به مهرانه و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ، به مهرانه پرداخت کنه!
شما بگید مهربونی کردن، آسون نیست؟!

اینجا مهرانه خانه ی مهربانی ست!
نویسنده : آیدا بیات
آخرین اخبار
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
1398/09/04