• دانلود اپلیکیشن

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان 

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای ١٦ نفر از بانوان دانشگاه فرهنگیان
مدرس خانم صدرالاشرافی 

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه و تغذیه سالم برای ٢٧ بانو از اولیای مدرسه امام رضای پسرانه در زیباشهر 

مدرس تغذیه:خانم زرکوب 
مدرس پزشکی: خانم قراخانی

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای ٢١ بانو در خیریه مهدی موعود
 مدرس: خانم غرقی همیار پشتیبان خانم الماسی

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در هیئت متوسلین موسی بن جعفر (ع) برای ٥٥ بانو 
مدرس خانم امین زاده همیار پشتیبان خانم الماسی
آخرین اخبار
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
1398/10/26
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/26
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
1398/10/25
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
1398/10/23
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/22
اطلاعیه در مورد محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه
به اطلاع همشهریان ارجمند می‌رساند محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه به سالن مادران کودکان تغییر یافته است
1398/10/21
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/21