• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان

فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان فعالیت های کمیته پیشگیری مهرانه با محوریت کارگاهای پیشگیری و تغذیه سالم در زنجان 

برگزاری کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای ١٦ نفر از بانوان دانشگاه فرهنگیان
مدرس خانم صدرالاشرافی 

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه و تغذیه سالم برای ٢٧ بانو از اولیای مدرسه امام رضای پسرانه در زیباشهر 

مدرس تغذیه:خانم زرکوب 
مدرس پزشکی: خانم قراخانی

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای ٢١ بانو در خیریه مهدی موعود
 مدرس: خانم غرقی همیار پشتیبان خانم الماسی

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در هیئت متوسلین موسی بن جعفر (ع) برای ٥٥ بانو 
مدرس خانم امین زاده همیار پشتیبان خانم الماسی
آخرین اخبار