• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

مدیر عامل مهرانه طی سخنرانی در باره مقام و منقبت سرور و سالار شهیدان

مدیر عامل مهرانه طی سخنرانی در باره مقام و منقبت سرور و سالار شهیدان

مدیر عامل مهرانه طی سخنرانی در باره مقام و منقبت سرور و سالار شهیدان مدیر عامل مهرانه طی سخنرانی در باره مقام و منقبت سرور و سالار شهیدان گفت: "عاشورا واقعه ای است که حسین آن را ساخت و حضرت زینب (س) آن را پرداخت". ایشان در ادامه افزود؛ امام هدف از قیام خود را چنین عنوان فرمودند، "من برای زنده نگه داشتن امر به معروف و دفع فساد از امت اسلامی و زنده کردن سنت جدم و زنده داشتن روش و منش علی(ع) از شهرم بیرون آمدم."
آخرین اخبار