• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

درخواست مدیر عامل مهرانه از رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری و فضلا

درخواست مدیر عامل مهرانه از رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری و فضلا

درخواست مدیر عامل مهرانه از رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری و فضلا درخواست مدیر عامل مهرانه از رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری و فضلا و مبلغین جهت همکاری و معرفی مهرانه در حوزه پیشگیری، به خصوص راهنمایی روستاییان در عدم استفاده از کودهای شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی  و آب چاه ها، منع مصرف دخانیات، تغذیه درست و صحیح، ترویج شرکت بانوان در کارگاه های پیشگیری و فراهم نمودن زمینه لازم جهت تشکیل کلاس های پیشگیری در روستاها

آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13