• دانلود اپلیکیشن

بازدیدوسفرحضوری اعضای کارگروه شهرستانها از نمایشگاه مهرانه درشهرستان هیدج

بازدیدوسفرحضوری اعضای کارگروه شهرستانها از نمایشگاه مهرانه درشهرستان هیدج

بازدیدوسفرحضوری اعضای کارگروه  شهرستانها از نمایشگاه مهرانه درشهرستان هیدج بازدیدوسفرحضوری اعضای کارگروه  شهرستانهادر
"واحدآموزش تحصیلی"از نمایشگاه مهرانه درشهرستان هیدج  باحضورحاج آقا رهبری وخانم ها  بیگدلی  واسماعیلی۹۸/۰۵/۳۰
آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28