• دانلود اپلیکیشن

بهره مندی ٦٣ نفر از بانوان از آموزش های پیشگیری با حضور در کارگاه های آموزشی_پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته

بهره مندی ٦٣ نفر از بانوان از آموزش های پیشگیری با حضور در کارگاه های آموزشی_پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته

بهره مندی ٦٣ نفر از بانوان از آموزش های پیشگیری با حضور در کارگاه های آموزشی_پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته بهره مندی ٦٣ نفر از بانوان از آموزش های پیشگیری با حضور در کارگاه های آموزشی_پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته 

♦️یکشنبه ١٣ مرداد کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در مرکز روزانه توان بخشی بیماران اعصاب و روان مهرگستر زنجان تعداد ٣٨ نفر، مدرس خانم قراخانی، عکاس آترین غلامی، نیروی پشتیبان خانم محمدی

♦️ کارگاه پیشگیری از سرطان سینه ١٥ مرداد ماه در مراسم مذهبی در منزل شخصی مدرس خانم محمدی، تعداد ٣٥ نفر، عکاس ونیروی پشتیبان خانم الماسی

♦️کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در کمیته بانوان ١٥مرداد ماه تعداد ٤نفر مدرس خانم ایلیایی

♦️کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در کلینیک رادیوتراپی انجمن مهرانه برای جمعی از بانوان مقیم منطقه آمادگاه بازدیدکننده از کلینیک ١٧ مرداد ماه تعداد ١٦ نفر مدرس خانم محمدی

آخرین اخبار
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
1398/09/04