• دانلود اپلیکیشن

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته

کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته
کار گاه های رایگان پیشگیری انجمن مهرانه برای بانوان در زنجان طی هفته گذشته 
کارگاه پیشگیری از سرطان سینه سه شنبه هر هفته در کمیته بانوان مهرانه برگزار می شود، کارگاه سه شنبه این هفته توسط خانم نوری خیر مدرس و برای ٦ نفر از بانوان انجام گرفت.

کارگاه پیشگیری از سرطان سینه برای کارمندان و همسران همکار بانک مسکن سرپرستی استان زنجان چهارشنبه ٩ مرداد توسط خانم صدرالاشرافی برای ٣٦ بانو برگزار گردید.

آخرین اخبار
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
1398/09/04