• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه های پیشگیری از سرطان کمیته پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان

کارگاه های پیشگیری از سرطان کمیته پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان

کارگاه های پیشگیری از سرطان کمیته پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان کارگاه های پیشگیری از سرطان کمیته پیشگیری مهرانه طی هفته گذشته در زنجان 


✅ کلاس پیشگیری سرطان برای بانوان 
روز سه شنبه در محل کمیته بانوان  با حضور ٦ نفر از بانوان و توسط مدرس خیر خانم الهه اسکندری برگزار شد.
این کلاس رایگان سه شنبه هر هفته در کمیته بانوان مهرانه تشکیل می شود از بانوان گرامی دعوت میشود در این کلاس مفید شرکت فرمایند.
 
✅ کارگاه پیشگیری از سرطان سینه در مجتمع آریسان با حضور ٤٥ نفر از بانوان و توسط مدرس خیر خانم قراخانی   
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی 01/08/06
1401/08/23