• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

از ریختن غذاى گرم و داغ در ظروف پلاستیکى و یک بار مصرف خوددارى کنید

از ریختن غذاى گرم و داغ در ظروف پلاستیکى و یک بار مصرف خوددارى کنید

از ریختن غذاى گرم و داغ در ظروف پلاستیکى و یک بار مصرف خوددارى کنید طبق اعلام سازمان جهانى غذا و دارو، ظروف پلاستیکى و یکبار مصرف 🍽که از مشتقات مواد نفتى حاصل مى شوند (فنول) در مواجهه با گرما حدود ٥٥-٦٠ ماده ى سمى تولید مى کنند. در صورت وارد شدن این مواد به بدن ریسک ابتلا به بیمارى هاى مختلف از جمله سرطان هاى روده و سینه و پروستات، نازایى و غیره افزایش مى یابد.  
از ریختن غذاى گرم و داغ در ظروف پلاستیکى و یک بار مصرف خوددارى کنید. کابوس سرطان در کمین ماست.
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13