• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

احساس مسئولیت خالصانه خیرین در واحد سایت مهرانه که بی صدا و دور از هرگونه قیل و قال فعالیت می کنند از زبان مسئول سایت خطاب به مدیر عامل مهرانه

احساس مسئولیت خالصانه خیرین در واحد سایت مهرانه که بی صدا و دور از هرگونه قیل و قال فعالیت می کنند از زبان مسئول سایت خطاب به مدیر عامل مهرانه

احساس مسئولیت خالصانه خیرین در واحد سایت مهرانه که بی صدا و دور از هرگونه قیل و قال فعالیت می کنند از زبان مسئول سایت خطاب به مدیر عامل مهرانه احساس مسئولیت خالصانه خیرین در واحد سایت مهرانه که بی صدا و دور از هرگونه قیل و قال فعالیت می کنند از زبان مسئول سایت خطاب به مدیر عامل مهرانه 


"من و همکارانم در این واحد تمام توان خود را جهت ارتقا این قسمت به صورتی کاملا وزین و حساب شده به کار گرفته، با توجه به  فرمایشات جنابعالی در جلسه آخری که داشتیم در جهت افزایش درآمد مؤسسه قدم برمی داریم امیدوارم روز به روز مهرانه را سربلندتر ببینیم و شفای قطعی بیماران مبتلا به سرطان را که آرزوی قلبی من و گروه کوچک من است را از خداوند خواهانم. آرزو می کنم که خداوند من و همکارانم را در این راه بیش از پیش یاری دهد."

با تقدیم احترام: مسئول سایت مهرانه، یوسفی

آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13