• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

"استاد علی هشترودی" دانشمند سخت‌کوش و اندیشمند و استاد توانا و محقق و خیر و یاور مهرانه

"استاد علی هشترودی" دانشمند سخت‌کوش و اندیشمند و استاد توانا و محقق و خیر و یاور مهرانه

"استاد علی هشترودی" دانشمند سخت‌کوش و اندیشمند و استاد توانا و محقق و خیر و یاور مهرانه این دنیا جای قشنگی است اگر هنوز انسان های بزرگ روی آن نفس بکشند!
این زندگی دلنشین است اگر بدانی هنوز انسان هایی بزرگ در وجودش هست...
این انسان های بزرگ ، دانش و مهربانی هایشان و قلب خوشرنگشان دلت را قرص میکنند که اگر هر سختی و دلهره ای این زندگی داشته باشد هنوز هستند انسان هایی که حالت را میتوانند خوب کنند!
بله زندگی تا این لحظه ها و در این نقطه ها خوب و دلچسب است اما خدانکند برسد روزی که دنیا این آدم ها را از ما میگیرد...
می روند و جای خالی آن ها می ماند...
می روند و تنها تر میشویم...
می روند و دایره ی انسانیت کوچک تر میشود...
می روند و ما باید در حسرت دوباره داشتن چنین انسان های فرهیخته و مهربانی ، بمانیم!
زندگی به این نقطه ها که میرسد تلخ است...
غم انگیز است و حتی ترسناک !
نقطه هایی که از دست دادن دارد و حسرتی که شاید تا ابد بر قلب هایمان زنجیر کند !
گاهی در زندگی نمیخواهی باور کنی...
نمیخواهی حتی با از دست دادن هایت کنار بیایی !
گاهی زندگی آنقدر با این انسان های بزرگ دلچسب میشود که وقتی مرگ سراغشان می آید ؛ طعم تلخ نبودنشان را در بند بند وجودت احساس میکنی !
گاهی دلت نمیخواهد نقطه ی مقابل زندگی، مرگ باشد! 
اینروز ها چقدر از کلمه ای به نام مرگ بیزارم ؛ حقیقتی که ای کاش حقیقت پیدا نکند !
میدانی ؟!
کاش مرگ به بعضی ها که میرسید کوتاه می آمد! 
می روند انسان های خوب اما خاطراتشان و دانش و درس هایی که از انسانیت به ما آموختند ، می مانند و نفس میکشند !
مهربانی هایشان فراموش نشدنی است!
میروند این انسان های مهربان و فرهیخته اما یادشان در یاد و قلب های ما نفس میکشد!
صدای درس هایشان هنوز به گوش میرسد...
گاهی نمیخواهی باور کنی از دست دادن های زندگی را !
آسمانی شدن و پرواز خیلی قشنگ است اما نه برای همیشه...!
"استاد علی هشترودی" دانشمند سخت‌کوش و اندیشمند و استاد توانا و محقق و خیر و یاور مهرانه که عمر خود را صرف گسترش علم و ادب و امور خیر کردند آسمانی شدند و چه غم انگیز است مهرانه و کل جامعه ی علم دیگر این انسان بزرگ را در کنار خود ندارد! 
روحش شاد و یادش تا ابد گرامی...
تقاضای صبر برای بازماندگانش.
#آیداییات
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13