• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اگر از من بپرسند عید چه روزی است بدون مکث میگویم هر روز خدا و هر طلوعی که میبینی عید است !

اگر از من بپرسند عید چه روزی است بدون مکث میگویم هر روز خدا و هر طلوعی که میبینی عید است !

اگر از من بپرسند عید چه روزی است بدون مکث میگویم هر روز خدا و هر طلوعی که میبینی عید است ! اگر از من بپرسند عید چه روزی است بدون مکث میگویم هر روز خدا و هر طلوعی که میبینی عید است !
هر روزی که لبخند زدی و لبخند روی لب ها آوردی، عید است!
هر روزی که دلی را تسکین دادی و امید را بر قلبی ناامید بازگردانی، عید است!
هر روزی که دستی را گرفتی و از زمین بلند کردی ؛ عید است!
روزی که تو لبخند زده باشی خداوند بر تو لبخند زده !
سی روز به مهمانی ای رفتیم که یاد گرفتیم میتوان همانطور که چیزی نخورد  و روزه ی آّب و غدا گرفت؛ میتوان روی خیلی چیز ها هم چشم بست...
میتوان گاهی سکوت کرد و خاموش ماند!
میتوان بی منت مهربان بود و با مهربانی حال یک دیگر را درک کرد!
گرسنگی و تشنگی کشیدن تنها برای این مهمانی نبود برای این بود که قدر بدانیم داشته هایمان را...
و درک کنیم و بپذیریم که ما انسان ها برای خرج انسانیت باید به یک دیگر کمک کنیم ، ما همه انسان هستیم و انسانیت یعنی مهر ، محبت، دوست داشتن، درک کردن...!
چشم ببندیم بر روی ناملایمتی ها و نامهربانی ها...
بیخیال تمام بدی های دنیا و آدم هایش تو خوب باش و بگذار انسانیت با خوب بودنت، نفس بکشید!
سی روز کم نبود برای تغییر مسیر زندگی و اعمالمان!
حال که به اتمام رسیده روزی آمده که بعد از سختی و حال و هوای آن سی روز میتوان لبخند زد و به خود گفت" توانستم" توانستم درک کنم معنای انسانیت را...
رسید به روزی که قدر دانستیم شب هایش را و به اجابت دعا هایمان رسیدیم!
رسید به روزی که برای سالی دیگر بروزرسانی شدیم...
برای خوب بودن...
برای مفید بودن ؛ آموزش دیدیم!
نکند چنین روزی برسد و هنوز بیدار نشده باشیم ، من میگویم بعد از این بیدار شدن بیشتر از قبل محبت کنیم...
بیشتر از قبل دست یاری به دست ها بدهیم؛ بیشتر از قبل انسان باشیم...
روزه گرفتن تنها به آب و غذا نخوردن نیست بلکه به بیداری بعد از آن است، به اینکه یادمان نرود چه بودیم و چه شدیم!
من فکر میکنم مهرانه در چنین روزی وجدانش آسوده است! 
درک کرده کسی را که نیاز به درک داشته!
انسانیت هنوز در مهرانه با مهربانی های بی دریغ انسان هایش نفس میکشد!
رسید روزی که خدا لبخند میزند و مژده میدهد که باز خواهند شد این درها...
اجابت خواهند شد این دعاها...
خوب خواهند شد این درد ها...
التیام پیدا خواهند کرد این زخم ها...
عید فطر مبارک !
اینجا مهرانه خانه ی مهربانی است.
آیدابیات
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13