• دانلود اپلیکیشن

اخبار پیشگیری مهرانه در شهرستان ها طی هفته گذشته

اخبار پیشگیری مهرانه در شهرستان ها طی هفته گذشته

اخبار پیشگیری مهرانه در شهرستان ها طی هفته گذشته اخبار پیشگیری مهرانه در شهرستان ها طی هفته گذشته


برگزاری کلاس آموزشی و پیشگیری برای ۸۰  نفر از بانوان توسط خانم غفاری و ملکی در بخش گوزلدره  توسط کمیته آموزش و پیشگیری دفتر مهرانه شهرستان سلطانیه( ۱۳۹۸/۳/۴) 


برگزاری کارگاه اموزش و پیشگیری ازسرطان سینه برای ده نفر از بانوان  سالن ورزشی  وحدت  هیدج 
مدرس خانم بابالو.تعداد شرکت کننده ۱۰نفر (۹۸/۳/۷)
آخرین اخبار
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
1398/09/04