• دانلود اپلیکیشن

امشب را قدر خواهم دانست ...

امشب را قدر خواهم دانست ...

امشب را قدر خواهم دانست ... امشب را قدر خواهم دانست ...
به یاد تمامِ کسانی که هیچکس قدرشان را نمیداند و ندانسته است...!
قدر میدانم امشب را برای گفتن دردهای ناگفته...!
 امشب من به خدا قصه خواهم گفت...
قصه ی آدم هایش را ...!
 از دلتنگی های بی نهایت خواهم گفت...
از دردِ بیمار خواهم گفت...
از بی گناهیِ یک زندانی...
شرمندگی دست های خالیِ یک پدر...
اشک های زلالِ یک مادر...
پشیمانیِ یک گناهکار...
و در آخر طولانی ترین قصه را از دلهای شکسته خواهم گفت...
از نا امیدی ها...
شکست ها... 
تنهایی ها...
رفتن ها...جدایی ها...
از مظلومیت ها خواهم گفت...!
تحقیر شدن ها...!
من قصه ی درد ها را به خدا خواهم گفت...!
 امشب را قدر میدانم و درمان درد ها را از خدا برایتان طلب میکنم...
اگر قدر دانستید شما هم برای دیگری درمان را از خدا طلب کنید...
قدر بدانید یک امشب را...!
امشب خدا منتظر شنیدن صدای توست!
آیدابیات
آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28