• دانلود اپلیکیشن

ارائه عملکرد آماری واحد آموزش تحصیلی از ابتدای فعالیت تا ٩٨/٢/٣١ توسط مسئول آموزش تحصیلی؛

ارائه عملکرد آماری واحد آموزش تحصیلی از ابتدای فعالیت تا ٩٨/٢/٣١ توسط مسئول آموزش تحصیلی؛

ارائه عملکرد آماری واحد آموزش تحصیلی از ابتدای فعالیت تا ٩٨/٢/٣١ توسط مسئول آموزش تحصیلی؛


⚪️ آمار کل کلاس های آموزشی تشکیل شده در واحد آموزش تحصیلی ١٢٨٧ کلاس 


⚪️ آمار کل دانش آموزان ورودی به واحد آموزش تحصیلی بنا بر دفتر ثبت خدمات و تشکیل پرونده٢٧٧دانش آموز
آمار تعداد دانش آموزانی که به آموزشگاه های علمی و زبانکده ها اعزام شدند ٢٤٦ نفر 


⚪️ آمار برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی جهت بهبود کیفیت آموزشی، با همکاری خیر و مشاور واحد آموزش تحصیلی ٥٤ جلسه


⚪️ آمار هزینه های صورت گرفته برای دانش آموزان تحت پوشش واحد آموزش تحصیلی از قبیل: هزینه کتب درسی، لوازم التحریر، اونیفرم مدرسه، شهریه، کارت هدیه در مجموع تا تاریخ ٩٨/١/٣١ ٣٤٣/١٣١/١٠٠ ریال
آخرین اخبار
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه بیمار شماره یک
1398/09/12
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
گزارش کارگاه پیشگیری و تغذیه سالم برای ١٨٧ نفر از بانوان، توسط کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در زنجان طی هفته گذشته
1398/09/11
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
سالروز تشکیل واحد آموزش تحصیلی مهرانه
1398/09/10
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
همیاری با بیماران مبتلا به سرطان مهرانه
1398/09/10
برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
مهربونی حساب و کتاب نداره ! برای خرج کردن مهربونی نیازی نیست حساب بانکیت پر باشه یا وضعت خیلی خوب باشه!
1398/09/09
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
خانم قره باغی، خیر و سر واحدکارگروه دبیران در"واحد آموزش تحصیلی":
1398/09/04