• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خرید زمین ساختمان و مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه

خرید زمین ساختمان و مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه

خرید زمین ساختمان و مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه

پشت هر کوه بلند سبزه زاری‌ست پر از یاد خدا و در آن باز کسی می‌خواند که خدا هست خدا هست خدا هست هنوز…

خرید زمین ساختمان و مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه

تقدیر و تشکر از خیر گرانقدر و بزرگوار شهرمیانه جناب آقای نادر_رزاقی، بابت قبول پرداخت 800/000/000 ریال در حق درگذشتگان خود جهت خرید زمین ساختمان و مرکز شیمی درمانی مهرانه_میانه

آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13