• دانلود اپلیکیشن

اولین جلسه مشورتی دفتر مهرانه "گیلوان" با حضور خیرین گیلوان و تعدادی از اعضای هیات اجرایی مهرانه طارم برگزار گردید.

اولین جلسه مشورتی دفتر مهرانه "گیلوان" با حضور خیرین گیلوان و تعدادی از اعضای هیات اجرایی مهرانه طارم برگزار گردید.

اولین جلسه مشورتی دفتر مهرانه "گیلوان" با حضور  خیرین گیلوان  و تعدادی از اعضای هیات اجرایی مهرانه طارم برگزار گردید.

اولین جلسه مشورتی دفتر مهرانه "گیلوان" با حضور  خیرین گیلوان  و تعدادی از اعضای هیات اجرایی مهرانه طارم برگزار گردید.
جلسه مشورتی افتتاح دفتر مهرانه گیلوان باحضورخیرین گیلوان و تعدادی از اعضای هیات اجرایی مهرانه طارم در روز چهارشنبه25 اردیبهشت 98با هماهنگی بعمل امده از طرف خانم لیلا احمدی مسئول کمیته پیشگیری مهرانه و از اهالی گیلوان واز خیرین ثابت قدم مهرانه طی 5 سال اخیر،برگزار گردید.

در این جلسه ضمن  انجام و بررسی مقدمات لازم وحصول نتایج مثبت ،تصمیم نهایی جمع به برگزاری جلسه دیگری قبل از افتتاح دفتر طی بیستم خرداد ماه موکول شد.

آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28