• دانلود اپلیکیشن

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛

کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛ کارگاه های آموزش_ پیشگیری شهرستان ها طی هفته گذشته؛
١١٣نفر از افراد بزرگسال در هفته گذشته از خدمات آموزش و پیشگیری مهرانه  در شهرستان میانه بهره مند شدند. کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان با تغذیه سالم، در درمانگاه شهید رجایی میانه و با حضور کارکنان و شهروندان مراجعه کننده به این مرکز درمانی، و نیز کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان با تغذیه سالم برای اولیای دانش آموزان مدرسه پسرانه اندیشه میانه توسط خیر و مدرس مهرانه خانم گورجه ای برگزار گردید.
آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28