• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید مسئول کمیته قلک و رابط شهرستان این کمیته از دفتر شهرستان تکاب

بازدید مسئول کمیته قلک و رابط شهرستان این کمیته از دفتر شهرستان تکاب

بازدید مسئول کمیته قلک و رابط شهرستان این کمیته از دفتر شهرستان تکاب بازدید مسئول کمیته قلک و رابط شهرستان این کمیته از دفتر شهرستان تکاب
طی این بازدید که پبرامون مسائل به فعالیت کمیته قلک ،نحوه کار با نرم افزار ، بازشماری وجوه در محل دفتر صحبت گردید بر لزوم فعالیت تمام کمیته  براساس چارت سازمانی  اشاره گردید. در پایان از زحمات بی دریغ مسئولین مربوطه تشکر و قدردانی گردید.
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13