98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

استاندار زنجان در دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن مهرانه:

استاندار زنجان در دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن مهرانه:

استاندار زنجان در دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن مهرانه:

استاندار زنجان در دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن مهرانه:

در مقابل عظمت مهرانه هیچ حرفی نمی توان گفت.من با افتخار در جلسات  ملی و بین المللی از مجموعه مهرانه نام می برم. شما برای منفعت مردم کار می کنید و بنده با افتخار درکنار شما هستم.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
ورزش عصرگاهی انجمن مهرانه با برگزاری مراسم کوهپیمایی مسیر گاوازنگ سه شنبه ٣١ اردیبهشت ٩٨ راس ساعت ١٧
ورزش عصرگاهی انجمن مهرانه با برگزاری مراسم کوهپیمایی مسیر گاوازنگ سه شنبه ٣١ اردیبهشت ٩٨ راس ساعت ١٧
1398/02/31
کمیته بنر انجمن مهرانه
کمیته بنر انجمن مهرانه
1398/02/30
آرزوی من محقق شدن شعار " بی شک فردا مهرانه نامی جهانی خواهد شد " می باشد
خیر مهرانه ای کمیته قلک: آرزوی من محقق شدن شعار " بی شک فردا مهرانه نامی جهانی خواهد شد " می باشد
1398/02/28