• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

ارائه خدمات درمانی مطابق با دستور پزشک در کلینیک تخصصی مهرانه کاملا حرفه‌ای است

نماینده رسمی هندا در ایران: ارائه خدمات درمانی مطابق با دستور پزشک در کلینیک تخصصی مهرانه کاملا حرفه‌ای است

نماینده رسمی هندا در ایران:

ارائه خدمات درمانی مطابق با دستور پزشک در کلینیک تخصصی مهرانه کاملا حرفه‌ای است

خانم موسوی، نمایندگی هندا در ایران در بازدید از کلینیک تخصصی مهرانه با بیان اینکه "مهرانه به عنوان یک پشتوانه قوی و محکم، بدون هیچ چشم داشتی دردهای بیماران مبتلا به سرطان را به دوش می‌کشد" گفت: این زیبایی‌های مهرانه دوست داشتنی و بسیار پسندیده است.

وی با بیان اینکه از نزدیکانم به بیماری سرطان مبتلا بوده و به شخصه درک می کنم وقتی شخصی در یک خانواده بیمار می شود باقی اعضا چه عذاب های روحی، فکری، روانی را در کنار هزینه های سنگین درمانی تحمل می کنند، اضافه کرد: حمایت درمانی رایگان مهرانه امید را به خانه بیماران مبتلا به سرطان آورده است. این مرکز با رسیدگی های تخصصی به بیماران، آنان را برای ادامه زندگی ترغیب می کند.

نماینده رسمی هندا در ایران با عنوان اینکه " ارائه خدمات درمانی مطابق با دستور پزشک در کلینیک تخصصی مهرانه کاملا حرفه‌ای است" ابراز کرد: با این سطح خدمات مهرانه امیدوار می شویم که بیماران مراجعه کننده تا بیش از 80 درصد و حتی بیشتر به سلامتی کامل می‌رسند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار