98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

پیام تشکر و قدردانی از انجمن خیریه مهرانه، ارسالی به کانال مهرانه از طرف بیمار بهبود یافته ساکن زنجان

پیام تشکر و قدردانی از انجمن خیریه مهرانه، ارسالی به کانال مهرانه از طرف بیمار بهبود یافته ساکن زنجان

پیام تشکر و قدردانی از انجمن خیریه مهرانه، ارسالی به کانال مهرانه از طرف بیمار بهبود یافته ساکن زنجان پیام تشکر و قدردانی از انجمن خیریه مهرانه، ارسالی به کانال مهرانه از طرف بیمار بهبود یافته ساکن زنجان


سلام به "مهرانه" به کعبه ی مهر و امید و همه ی مهرانه ای های بزرگوار
به پاس قدردانی و تشکر تقدیم می گردد:

خدایا
خدای خوب من
به شکرانه ی آفرینش انسان های پاک و مهربانی که جانشین تو هستند در روی زمین!
برای امید بخشیدن
برای جان دوباره بخشیدن
برای نشاندن لبخندِ دوباره روی لبهای عزیزانمان
به شکرانه ی این آفرینش اشک شوق می بارم و از عمق وجودم میخواهم که یاری شان کنی تا خدایی کنند روی زمینی که پر از تنهایی است!

چگونه می توان با قلم و با زبان از "مهرانه" سخن گفت
تنها دل می داند که چه غوغایی به پا کرده، این "مهرانه" این کعبه ی امید!
خدایا یاری شان کن، دست تک تک شان را بگیر، خودت آنگونه که شایسته ی قلبهای پاکشان است، به آرزوهایشان برسان...

برای نشاندن لبخند دوباره روی لبهایمان

سهیل صاحب الزمانی

"روابط عمومی انجمن مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
ورزش_صبحگاهی مهرانه
ورزش_صبحگاهی ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/04/20
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
1398/04/20