• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

279 نفر از شهروندان ساکن مناطق تحت پوشش در کارگاه های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

در یک هفته اخیر و به همت دفاتر شهرستانی مهرانه (به جز مرکز زنجان)؛ ۲۷۹ نفر از شهروندان ساکن مناطق تحت پوشش در کارگاه های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

279 نفر از شهروندان ساکن مناطق تحت پوشش در کارگاه های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند در یک هفته اخیر و به همت دفاتر شهرستانی مهرانه (به جز مرکز زنجان)؛

279 نفر از شهروندان ساکن مناطق تحت پوشش در کارگاه های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

در یک هفته اخیر (از 18 تا 24 اسفند 97)، 45 نفر از دانش آموزان مدرسه خلیج فارس شهرک اندیشه میانه به همراه مدیر مرکز با مضرات استعمال دخانیات و ارتباط مستقیم آن با ابتلا به انواع بیماریها از جمله سرطان آشنا شدند.

180 نفر از دانش آموزان روستای "شکورآباد" سلطانیه و 24 نفر از دانش آموزان مدرسه شهید نواب صفوی طارم نیز تحت پوشش خدمات آموزش محور در حوزه تغذیه سالم قرار گرفتند.

تشکیل کارگاه پیشگیری از سرطان با محوریت تغذیه سالم، علائم سرطان های سینه و رحم و راهکارهای پیشگیری از ابتلا به آن ها برای 30 نفر از بانوان تکابی از اقدامات صورت گرفته در یک هفته اخیر بوده است.

با تشکر از مدرسین خیر و دست اندرکاران نیک اندیش مهرانه ای: خانم ها: بهزادفر، غفاری، ملکی، ناهید محمدیاری، روح انگیز باقرپور، شهین علیاری، سوسن نقودی، اعظم شعبانی و آقایان: عباس زمانی و احمد اکبری.

"روابط عمومی انجمن مهرانه"
آخرین اخبار