98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

۹۰ هزار ساعت کار در یکسال نتیجه زحمات خیرین منابع انسانی میباشد

مدیرعامل مهرانه در جمع خیرین کمیته منابع انسانی؛ ۹۰ هزار ساعت کار در یکسال نتیجه زحمات خیرین منابع انسانی میباشد

۹۰ هزار ساعت کار در یکسال نتیجه زحمات خیرین منابع انسانی میباشد مدیرعامل مهرانه در جمع خیرین کمیته منابع انسانی؛

۹۰ هزار ساعت کار در یکسال نتیجه زحمات خیرین منابع انسانی میباشد

مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه با اشاره به اداره امورات مربوط به دفاتر مهرانه در زنجان و شهرستان ها و مناطق تابعه توسط خیرین تاکید کرد که " ۹۰ هزار ساعت کار در یکسال نتیجه زحمات خیرین منابع انسانی میباشد"

"مهندس اصغر وثوق" عصر پنحشنبه 23 اسفند 97 در نشست صمیمی سالانه با خیرین کمیته منابع انسانی با بیان اینکه فعالیت این کمیته معطوف به امورات کمیته داخل منابع انسانی نیست، اظهار کرد: فعالیت منسجم خیرین در کمیته ها و واحدهای مهرانه ناشی از تزریق به موقع نیروهای داوطلب توسط کمیته منابع انسانی است.

وی با عنوان " ارزش و اهمیت کار خیرین کمیته منابع انسانی تا آنجاست که باعث سر پا نگه داشتن مهرانه شده است" فعالیت این کمیته را علت اصلی وجود پویایی در مجموعه دانست.

مهندس وثوق "نظم" را از گزینه های اولویت دار برای اداره هر امور اعلام کرد و گفت: باعث خرسندی است که کمیته منابع انسانی منظم ترین جلسات ماهانه را در سال 97 داشته و همین امر سبب موفقیت کمیته در اجرای برنامه ریزی ها شده است.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
خیر بزرگوار جناب آقای حاج سید یاسین موسویان و خانواده محترم موسویان
خیر بزرگوار جناب آقای حاج سید یاسین موسویان و خانواده محترم موسویان
1398/06/26
ورزش را یک تکلیف بدانید
ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/06/26
جلسه مسئول "واحدآموزش تحصیلی" ومدیرعامل مهرانه باحضور نخبگان و رتبه های برتر کنکور ۹۸
جلسه مسئول "واحدآموزش تحصیلی" ومدیرعامل مهرانه باحضور نخبگان و رتبه های برتر کنکور ۹۸
1398/06/24