• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کارگاه سفال با رویکرد "گل درمانی" به همت کارگروه هنرهای تجسمی واحد هنرمندان کمیته منابع انسانی مهرانه روز سه شنبه 30 بهمن 97 در محل کارگاه سفال کلینیک تخصصی انجمن مهرانه ویژه بانوان بیمار ساکن سرای نیکان (مهمانسرا) تشکیل شد.

کارگاه سفال با رویکرد "گِل درمانی" ویژه بیماران مهرانه در کلینیک تخصصی این مجموعه برگزار شد کارگاه سفال با رویکرد "گل درمانی" به همت کارگروه هنرهای تجسمی واحد هنرمندان کمیته منابع انسانی مهرانه روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ در محل کارگاه سفال کلینیک تخصصی انجمن مهرانه ویژه بانوان بیمار ساکن سرای نیکان (مهمانسرا) تشکیل شد.

کارگاه سفال با رویکرد "گل درمانی" به همت کارگروه هنرهای تجسمی واحد هنرمندان کمیته منابع انسانی مهرانه روز سه شنبه 30 بهمن 97 در محل کارگاه سفال کلینیک تخصصی انجمن مهرانه ویژه بانوان بیمار ساکن سرای نیکان (مهمانسرا) تشکیل شد. کارگاه سفال با رویکرد "گِل درمانی" ویژه بیماران مهرانه در کلینیک تخصصی این مجموعه برگزار شد

کارگاه سفال با رویکرد "گل درمانی" به همت کارگروه هنرهای تجسمی واحد هنرمندان کمیته منابع انسانی مهرانه روز سه شنبه 30 بهمن 97 در محل کارگاه سفال کلینیک تخصصی انجمن مهرانه ویژه بانوان بیمار ساکن سرای نیکان (مهمانسرا) تشکیل شد.

جلسه نخست این کارگاه با تدریس خانم "زینب میری" در میان استقبال مطلوب بیماران برگزار گردید و بیماران با توجه به تمرکزی که بر روی گِل داشتند لحظاتی توام با فرموش درد و بیماری، دریافت انرژی مثبت ( با توجه به ماهیت گِل) با ابراز رضایت کلاس را به پایان رساندند.

همه ما انسان‌ها از بدو آشنایی با محیط، تمایل ذاتی به بازی کردن با گِل داریم و با دریافت انرژی مثبت روحی و روانی از گِل، مشتاقانه تمایل به ادامه کار با آن داریم. امروزه نیز بسیاری از مشاورین و روانشناسان برای تخلیه انرژی منفی و ارتقا خلاقیت و افکار و تصاویر ذهنی انسان ها، توصیه کار با گِل را به تمامی آنان سفارش می‌کنند.

جلسه بعدی این کارگاه ویژه بیماران آقا در کلینیک تخصصی مهرانه نیز برگزار خواهد شد.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار