• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

335 نفر از دانش‌آموزان و بانوان زنجانی از خدمات آموزشی حوزه "سرطان "مهرانه بهره‌مند شدند

در هفته‌ای که گذشت؛ 335 نفر از دانش‌آموزان و بانوان زنجانی از خدمات آموزشی حوزه "سرطان "مهرانه بهره‌مند شدند

335 نفر از دانش‌آموزان و بانوان زنجانی از خدمات آموزشی حوزه "سرطان "مهرانه بهره‌مند شدند

در هفته‌ای که گذشت؛

335 نفر از دانش‌آموزان و بانوان زنجانی از خدمات آموزشی حوزه "سرطان "مهرانه بهره‌مند شدند

در یک هفته اخیر (20 تا 26 بهمن 97)، 140 نفر از دانش آموزان مدرسه شهید فلاحی با فواید تغذیه سالم و تاثیر آن در تضمین سلامتی آشنا شدند.

مدرسین خیر کمیته آموزش و پیشگیری مهرانه در بازه زمانی یاد شده با حضور در مدارس "حمزه لویی"، "توفیق"، "بخارایی"، "سپیده کاشانی 2"، با ارائه روش‌های عملی و تئوری، راهکارهای تشخیص به موقع سرطان سینه و تاثیرات تغذیه سالم و اصلاح الگوی مصرف را برای 195 نفر از اولیای محصلین و کادر آموزشی تشریح کردند.

با تشکر از مدرسین خیر خانم‌ها: زرکوب، عیوضی، الماسی، مشگینی، قراخانی، امین‌زاده، فرائدی و آقای دکتر رسولی

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"

آخرین اخبار