98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

شهروندان برای تضمین سلامتی و شاد زیستن در "ورزش همگانی مهرانه" شرکت کنند

خیر فعال واحد ورزش مهرانه: شهروندان برای تضمین سلامتی و شاد زیستن در "ورزش همگانی مهرانه" شرکت کنند

شهروندان برای تضمین سلامتی و شاد زیستن در "ورزش همگانی مهرانه" شرکت کنند

خیر فعال واحد ورزش مهرانه:

شهروندان برای تضمین سلامتی و شاد زیستن در "ورزش همگانی مهرانه" شرکت کنند

"مائده خدایی" از شهروندان زنجانی است که با شرکت در ورزش همگانی مهرانه برای حضور داوطلبانه در انجمن ترغیب شده و پس از تکمیل فرم عضویت، واحد ورزش مهرانه را برای خدمت انتخاب کرده تا در گسترش فرهنگ ورزش در بین خانواده‌ها نقشی داشته باشد.

وی با عنوان " من از ابتدا با مهرانه آشنایی سطحی داشتم و می‌دانم این مجموعه خدمت رسان چه حمایت هایی از بیماران مبتلا به سرطان به عمل آورده است"، برنامه "آموزش و پیشگیری" مهرانه را ناشی از دوراندیشی مسئولین مهرانه و اهمیت داشتن سلامتی مردم برای آنان دانست و گفت: ورزش در زندگی روزمره‌ام و روحیات شادم بسیار تاثیرگذاشته، من امیدوارم شهروندانمان برای تضمین سلامتی و شاد زیستن در ورزش همگانی مهرانه حضوری پررنگ داشته باشند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"

نظر شما چیست
آخرین اخبار
آدرس سفارشات بنر و تاج گل مهرانه ی تهران
آدرس سفارشات بنر و تاج گل مهرانه ی تهران
1398/04/29
دفاتر سفارش بنر مهرانه در زنجان
دفاتر سفارش بنر مهرانه در زنجان
1398/04/29
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23