• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

ارائه خدمات رایگان شیمی‌درمانی مهرانه ابهر به 68 بیمار تحت پوشش در دی ماه 97

مدیر اجرایی دفتر مهرانه ابهر خبر داد: ارائه خدمات رایگان شیمی‌درمانی مهرانه ابهر به 68 بیمار تحت پوشش در دی ماه 97

ارائه خدمات رایگان شیمی‌درمانی مهرانه ابهر به 68 بیمار تحت پوشش در دی ماه 97

مدیر اجرایی دفتر مهرانه ابهر خبر داد:


ارائه خدمات رایگان شیمی‌درمانی مهرانه ابهر به 68 بیمار تحت پوشش در دی ماه 97


"عبدالصمد امامی"، مدیر اجرایی دفتر مهرانه ابهر از ارائه خدمات رایگان شیمی‌درمانی مهرانه ابهر به 68 بیمار تحت پوشش در مجموع با 147 بار مراجعه به درمانگاه کموتراپی مهرانه این شهرستان در دی ماه 97 خبر داد.


وی با بیان اینکه ارزش ریالی این خدمات بیش از 338 میلیون ریال بوده است، اضافه کرد: طی یک ماه اخیر 221 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش مهرانه توسط پزشک متخصص مستقر در درمانگاه به صورت رایگان ویزیت شده‌اند.


"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"

آخرین اخبار