98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

پرستار بودن یعنی؛ قشنگ ترین اتفاق زندگی!

به بهانه گرامیداشت 22 دی ماه؛ روز پرستار چنین روزی یادآوری میکند که این بار ما مراقب پرستاران باشیم، جامعه به آنها نیاز دارد پرستاران را دوست بداریم!

پرستار بودن یعنی؛ قشنگ ترین اتفاق زندگی! به بهانه گرامیداشت 22 دی ماه؛ روز پرستار


چنین روزی یادآوری میکند که این بار ما مراقب پرستاران باشیم، جامعه به آنها نیاز دارد پرستاران را دوست بداریم! 


پرستار بودن یعنی؛ قشنگ ترین اتفاق زندگی!


در اینجا در گوشه گوشه ی این سرزمین، هنوز انسان هایی وجود دارند که از جان مایه میگذارند برای کمک به دیگر انسان ها ! هنوز انسان هایی را میتوان یافت که انسانیت را خوب یاد گرفته اند و به هم نوعِ خود ، یاری می رسانند هرچند غریبه باشد یا آشنا، دور باشد یا نزدیک فرقی ندارد این انسان ها یادگرفته اند مهربان باشند ، نامهربانی را بلد نیستند! 


نمیتوانند سنگدل و بی رحم باشند و برعکس قلب هایی دارند بی کران به وسعت دریا که پر از مروارید مهربانیست. این انسان ها یاد نگرفته اند معنای بی تفاوتی را ! بیخیال بودن در خونِشان نیست و مسئولیت پذیری در رگ هایشان جریان دارد! حروف الفبای ذهن و کارشان تنها یک کلمه را تشکیل میدهد و آن کلمه مراقبت است و مراقبت! این انسان ها را کسی مجبور نکرده مهربان باشند یا از دیگران مراقبت کنند این انسان ها ذاتا خوب هستند و به اختیار خودشان مهربانی را انتخاب کرده اند!


انسان هایی که هر چقدر دور باشی یا نزدیک دستت را خواهند گرفت، کافیست بیمار باشی و مراقبت باشند و بعد از بهبودی تنها لبخندی از بیمار کافیست تا خستگی هایشان از یادشان برود ! انسان هایی که نامشان پرستار است و شبانه روز کارشان مراقبت از بیمار است. به گمانم دلِ بزرگی میخواهد که مدام میان درد های انسان ها بمانی و مراقبشان هم باشی. پرستار که بد بودن را بلد نیست. شاید تنها انسان هایی که صبورند و روحیه ای قوی دارند میتوانند پرستاری خوب باشند وگرنه محال است صبور نباشی و بتوانی یک پرستارِ خوب بمانی! میدانی ؟ باید پرستار باشی تا بدانی یک پرستار چگونه انسانی ست! فداکاری را با وجودش معنا بخشیده. تیزترین گوش ها برای پرستارانی است که همیشه منتظر شنیدن کلمه ی پرستار هستند! پرستار...پرستار... کلمه ای که گاهی امید را میطلبد برای خوب شدن و روزنه ای میخواهد برای روشنایی !


این انسان ها را خداوند هم چنین ستوده:( آن که انسانی را نجات دهد گویی تمامِ بشریت را نجات داده.) و چه ارزشی بالاتر از اینکه یک نفره بتوانی تمام بشریت را نجات دهی و شاید پرستار بودن قشنگ ترین اتفاق زندگی باشد!


اینکه به جز خودت مراقبت از دیگران را هم بلد باشی، احساس خوبی دارد.
پرستار بودن با پرستارِ خوب بودن تفاوت دارد؛ همه ی انسان ها میتوانند پرستار باشند اما پرستارِ خوب بودن را همه ی انسان ها نمیتوانند! کم نیستند پرستاران خوب که از جان مایه میگذارند.


پرستاری یعنی اولویتِ آخر، خودت باشی و شاید انسان های خودخواه هرگز نمیتوانند پرستاری خوب باشند. 22 دی ماه سالروز تولد حضرت زینب (س) و روز نام گذاری به نام پرستار است؛ در چنین روزی به واقعیت حرفه‌ای شغل پرستاری بپردازیم و از پرستاران تنها، داستان اشک آلود نسازیم و ترحم نکنیم این انسان ها به حمایت نیاز دارند. اگر شما لحظه لحظه ی زندگی یک پرستار را مشاهده کنید، متوجه میشوید زمانی نبوده که بخاطرِ بیماران از خودش، خانواده اش و استراحتش نگذشته باشد.چنین روزی یادآوری میکند که این بار ما مراقب پرستاران باشیم، جامعه به آنها نیاز دارد پرستاران را دوست بداریم! 


روز پرستار مبارک.


یادداشت: آیدابیات


"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
خیر بزرگوار جناب آقای حاج سید یاسین موسویان و خانواده محترم موسویان
خیر بزرگوار جناب آقای حاج سید یاسین موسویان و خانواده محترم موسویان
1398/06/26
ورزش را یک تکلیف بدانید
ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/06/26
جلسه مسئول "واحدآموزش تحصیلی" ومدیرعامل مهرانه باحضور نخبگان و رتبه های برتر کنکور ۹۸
جلسه مسئول "واحدآموزش تحصیلی" ومدیرعامل مهرانه باحضور نخبگان و رتبه های برتر کنکور ۹۸
1398/06/24