98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

مهرانه زنجان: ساختار شکنی برند سازی شهری

مهرانه زنجان: ساختار شکنی برند سازی شهری ⭕️ عیسی پیری، استادیار جغرافیای شهری. دانشگاه زنجان

مهرانه زنجان: ساختار شکنی برند سازی شهری

مهرانه زنجان: ساختار شکنی برند سازی شهری  

⭕️ عیسی پیری، استادیار جغرافیای شهری. دانشگاه زنجان

🛑 جذاب تر کردن فضاهای متمایز جغرافیایی برای سرمایه گذاری، موضوع اقتصاد توجهِ شهری و برندسازی شهری و مکانی  است. عاملان و عرضه کنندگان کالاها و تولیدات مادّی شهر در واقع کارگزاران اقتصاد توجه هستند. در سالهای اخیر توجه به برند و نشانهای تجاری برای متمایز ساختن خود در بازار بسیار اهمیت یافته است. برند، تجلی فکر، اندیشه، هویت، خلاقیت، نوآوری، مهارت، اعتبار، شهرت و توانمندی شرکت است برند چیزی نیست جز تشخص بخشیدن به یک کالا یا شیء. چنانچه ژان بودریار، فیلسوف پست مدرن، نیز تاکید می کند که ما در عصر اشیاء زندگی می کنیم.  برند در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب و کارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کند چرا که امروزه ما با برندها زندگی می کنیم. ذهنیت ما بر اساس برند شکل می گیرد و بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما بر اساس برند است.


وقتی که مفاهیم متمایز اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی  به صورت انتزاعی و نظری به پدیده ای مثل شهر پیوند می خورند رنگ و لعاب فضای شهری به خود می گیرند یعنی شهری می شوند. مانند فرهنگ شهری. این مفهوم متمایز از مفهوم کلی تر فرهنگ است. یا مثلا برند شهری... بزرگترین سرمایه هر شهری برای برند سازی، فضا – مکان شهری است که باید ارزش و اهمیت آن از هر خطر تقلیل گرایی معرفتی و هستی شناسانه محفوظ شود بنابراین حامل ارزش هایی است. برندهای شهری صرفا یک کالبد ساختمانی مثلا میدان پیاتزا دی در ایتالیا یا ورزشگاه المپیک در لندن، یا برج های پتروناس در مالزی و ... نیست بلکه فراتر از آنها بازنمایی از سبک زندگی و جامعه زیستی و اجتماعی و میراث تاریخی است.   

نهاد خیریه مهرانه، برند پزشکی – اجتماعی زنجان است. ساختار شکنی این برند از این منظر قابل توجه است که مضمون کالایی و شی ای شده گی مفهوم برند را به امری اخلاقی و اجتماعی تبدیل کرده است. برند مهرانة زنجان صرفا عرضه خدمتی برای مصرف نیست بلکه تعهدی برای ارزش های انسانی و فرهنگی است. برند مهرانه فراتر از ادبیات برند سازی در دو بعد شهری و پزشکی، در شرایطی که همه امر پزشکی مخصوصا در ایران به شدت کالایی شده است و ارزش بیمار به نسخه داروی پزشکی تقلیل یافته و به قول دکتر یوسف اباذری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، رابطه بیمار – پزشک به خوانش تخصصی و غیر انسانی پزشک از نتایج آزمایش ها و تصاویر تقلیل یافته است در این وضعیت عمومی کالایی شده، به یکباره مهرانه زنجان آن نوع دوستی و حس انسانیت و بازگشت به اصل رابطه متقارن انسانی پزشک – بیمار را فراخوانی می کند.

این ساختار شکنی مهرانه، هویتی متمایز و ماندگار به شهر زنجان می بخشد. اما باید گفت که این برند پزشکی هنوز در سویه اجتماعی و مکانی – فضایی عقیم مانده است. نهاد مدیریت شهری اگر بپذیرد که با توجه به ترند های جهانی سرمایه، "صنعتی شدن زنجان" راهبرد و استراتژی مناسبی برای توسعه آتی زنجان نیست آنگاه به ساختار شکنی برند ماندگار مهرانه به مثابه ارزش افزوده سرمایه گذاری و برندسازی شهری زنجان توجه خواهد نمود. 

این متن بخشی از مقاله ای است که در دست انتشار است.

"انجمن خیریه مهرانه"

نظر شما چیست
آخرین اخبار
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
ورزش_صبحگاهی مهرانه
ورزش_صبحگاهی ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/04/20
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
1398/04/20