• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

69 نفر از بانوان زنجانی طی هفته گذشته در کارگاه‌های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

69 نفر از بانوان زنجانی طی هفته گذشته در کارگاه‌های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

69 نفر از بانوان زنجانی طی هفته گذشته در کارگاه‌های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند 69 نفر از بانوان زنجانی طی هفته گذشته در کارگاه‌های پیشگیری از سرطان مهرانه شرکت کردند

در راستای تحقق برنامه‌های سلامت محور مهرانه در زمینه آموزش و پیشگیری از 25 آذر تا پایان آذر 97، در قالب 4 کارگاه با نکات پیشگیری از سرطان سینه و تغذیه سالم آشنا شدند.

این کارگاه‌ها به ترتیب با شرکت 24 نفر از اولیای مدرسه "مجتبی رهبری"، 3 نفر از بانوان زنجانی در محل کمیته بانوان، 42 نفر از اولیای مدرسه "شهید رستمخانی" که اولیای این مدرسه در دو نوبت در کارگاه حضور یافتند، برگزار شد. 

با تشکر از مدرسین خیر کمیته آموزش و پیشگیری: خانم‌ها زرکوب، محمدی، امین‌زاده و آقای دکتر رسولی

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار