• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

مراحل توزیع تا جمع‌آوری قلک‌های مهرانه توسط تحصیلداران به صورت جداگانه توسط مسئول کمیته قلک در دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان تشریح شد

به منظور ساماندهی وجوه نقدی واریزی مردم به قلک‌های مهرانه؛ مراحل توزیع تا جمع‌آوری قلک‌های مهرانه توسط تحصیلداران به صورت جداگانه توسط مسئول کمیته قلک در دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان تشریح شد

مراحل توزیع تا جمع‌آوری قلک‌های مهرانه توسط تحصیلداران به صورت جداگانه توسط مسئول کمیته قلک در دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان تشریح شد به منظور ساماندهی وجوه نقدی واریزی مردم به قلک‌های مهرانه؛

مراحل توزیع تا جمع‌آوری قلک‌های مهرانه توسط تحصیلداران به صورت جداگانه توسط مسئول کمیته قلک در دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان تشریح شد

"مینا ارغوانی‌فرد"، مسئول کمیته قلک مهرانه شنبه 10 آذر 97 در بازدید جداگانه از دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان ضمن تاکید بر جمع‌آوری، توزیع و ثبت قلک‌های مجموعه در تمامی شهرستان‌ها و نقاط تابعه مهرانه از سوی دفاتر انجمن طبق چارت تشکیلاتی، نحوه ثبت مبالغ در فرم مخصوص، کنترل مجدد پیگیری قلکها، ارسال پیام تشکر به خیرین، زمان بندی و جمع آوری قلک را تشریح کرد.

وی با اشاره به واحدهای زیرمجموعه کمیته قلک ابراز کرد: راه‌اندازی این واحدها سبب شده است تا هر واحد به وظایف خود به صورت دقیق عمل کرده و کارها مدون و ساماندهی‌شده ادامه یابد.

خانم ارغوانی‌فرد که مسئول کمیته بانوان مهرانه نیز می‌باشد در ادامه حضور خود در این دفاتر با بیان اینکه پتانسیل بانوان در پیشبرد اهداف مجموعه امری غیرقابل انکار است، بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت های بانوان هنرمند در پویایی دفاتر مهرانه دندی و ماهنشان قدردانی کرد.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
ورزش صبحگاهی مهرانه
ورزش صبحگاهی مهرانه با حضور مدیر کل و‌ کارمندان پزشکی قانونی
1401/04/13