98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اینجا واحد آموزش تحصیلی مهرانه؛ همان مأمن معلمینی که دست در دست خدا دارند و دست های دانش‌آموزان مهرانه‌ای را با روشن کردن نور امید، رو به آسمان بلند میکنند!

به بهانه گرامیداشت ۱۰ آذر؛ سالروز افتتاح واحد آموزش تحصیلی مهرانه توسط فرهنگیان خیر اینجا واحد آموزش تحصیلی مهرانه؛ همان مأمن معلمینی که دست در دست خدا دارند و دست های دانش‌آموزان مهرانه‌ای را با روشن کردن نور امید، رو به آسمان بلند میکنند!

اینجا واحد آموزش تحصیلی مهرانه؛ همان مأمن معلمینی که دست در دست خدا دارند و دست های دانش‌آموزان مهرانه‌ای را با روشن کردن نور امید، رو به آسمان بلند میکنند! به بهانه گرامیداشت 10 آذر؛ سالروز افتتاح واحد آموزش تحصیلی مهرانه توسط فرهنگیان خیر

اینجا واحد آموزش تحصیلی مهرانه؛ همان مأمن معلمینی که دست در دست خدا دارند و دست های دانش‌آموزان مهرانه‌ای را با روشن کردن نور امید، رو به آسمان بلند میکنند!

حالمان خوبِ خوب است...اینجا دستانی پیدا میشوند که دست هایت را بگیرند و اگر زمین افتاده ای، بلندت کنند! اگر دلت شکست و امیدت نا امید شد ، دریچه ی امید را در قلبت باز کنند!

اینجا سرطان دیگر ترسی ندارد...! مهربانی و حمایت ها چون دریا، بی انتهاست ! 

اینجا سرطان هرگز نمیتواند متوقفت کند ! اینجا با سرطان هم میتوان خوب زندگی کرد...! سرطان نمیتواند مانعی بشود برای اینکه درس را رها کنی یا از زندگی دست بکشی! 

قبول دارم و حتی قلمم هم میداند و میفهمد که سرطان دردناک است اما وقتی قلب و ذهنت خالی از نگرانی های هزینه ی درمان و آموزش فرزندت و هزینه های تحصیلش شود هرگز دیگر سرطان برایت سخت نخواهد بود ، شاید آسان تر هم شود وقتی بار سنگینی از مسئولیت‌هایت کم شود...وقتی ناتوانی های مالی ات ، تعمیر شود!

اینجا کودکان مبتلا به سرطان که دانش آموزان این سرزمین اند یا کودکانی که پدر و مادرشان با سرطان میجنگند و شاید دیگر توان جنگیدن با سایر بخش های زندگی خود را ندارند و سرطان مانعی میشود برای آموزش و تحصیل فرزندشان، دست هایی بلندشان میکنند و دریچه های امید را در قلب های شکسته و نا امیدشان باز میکند! دست هایی که حمایت میکنند و نمیگذارند سرطان سد راهی برای تحقق ارزوهای یک بیمار مبتلا به سرطان شود!

 10 آذر سالروز فعالیت واحد آموزشی تحصیلی مهرانه است که به همت جمعی از فرهنگیان و معلمین خیر زنجان تشکیل شد و کارشان حمایت آموزشی برای جلوگیری از اُفت تحصیلی دانش آموزان و معرفی آنها به مراکز علمی و زبان کده ها و صحبت با موسسات دیگر جهت عدم اخذ هزینه بابت شهریه، تهیه ی فرم مدرسه و لوازم التحریر موردنیاز، پرداخت شهریه و...است! اینها همان دست هایی هستند که میگیرند دست هایی را که رو به زمین افتاده اند! دست هایی که دست در دست خدا دارند و دست ها را با روشن کردن نور امید، رو به آسمان بلند میکنند! سرطان امید میطلبد و چه ارزشی بالاتر از اینکه امید را بتوان به دانش‌آموزان مبتلا به سرطان یا دارای والدین بیمار تزریق کرد؟! اینکه بتوان هنوز ذوق را  به چشم های دانش آموزان مبتلا به سرطان بازگرداند،دلگرم کننده نیست؟ اینکه هنوز هم لبخند را روی لب های یک کودک مبتلا به سرطان بتوان آورد،  با ارزش نیست؟ و چه ارزشی بالاتر از حق ادای انسانیت! 

داشتم میگفتم که حالمان خوبِ خوب است از آن خوب هایی که دل را از امید و حمایت قرص میکند و چشم ها را روشن تر! از آن خوب هایی که مهربانی را برایت به زیباترین حالتِ ممکن ترسیم میکند !

اینجا مهرانه، همان خانه ی مهربانی ست!

یادداشت: آیدا بیات

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
آدرس سفارشات بنر و تاج گل مهرانه ی تهران
آدرس سفارشات بنر و تاج گل مهرانه ی تهران
1398/04/29
دفاتر سفارش بنر مهرانه در زنجان
دفاتر سفارش بنر مهرانه در زنجان
1398/04/29
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23