98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

به بهانه گرامیداشت 15 آبان، سالروز برگزاری نخستین همایش بزرگ برج میلاد و گلریزان مهرانه

به بهانه گرامیداشت ۱۵ آبان، سالروز برگزاری نخستین همایش بزرگ برج میلاد و گلریزان مهرانه

به بهانه گرامیداشت 15 آبان، سالروز برگزاری نخستین همایش بزرگ برج میلاد و گلریزان مهرانه

بهبهانهگرامیداشت15 آبان،سالروزبرگزارینخستینهمایشبزرگبرجمیلادوگلریزانمهرانه

پای مهر و عاطفه که وسط می‌آید؛ مهربانی و حمایت شکل می‌گیرد ! انسانیت شکوفا می‌شود!

چه کسی گفته است که محبت به راه دور می‌رود و بازگشتی ندارد؛ اشتباهِ محض است محبت می‌ماند در همین نزدیکی و بازگشتش می‌شود جانِ نجات یک بیمار ! نجات انسان ها! تمامِ این ها از مهربانی سرچشمه می‌گیرد!

دلی به وسعت دریا می‌خواهد که ببخشی از مهربانی‌ات...اموالت ! محبت که محبت است و مالی و معنوی هم ندارد اما هردو ارزشمند هستند !

اینکه بدانی چند بیمار با لبخندت...با مهربانی‌ات...با امید دادنت...با نوازش کردنت... حرف‌هایت... حضورت...و حمایت‌های مالی‌ات اگر در توان باشد جان می‌گیرند و بهبود می‌یابند؛ حالِ دلت را خوب و آرام می‌کند !

چه ارزشی بالاتر از این است که بعد از خدا امیدِ چند بیمار شوی و بشوی همان مسبب خیر که خدا می‌خواهد!

چه حسی خوب‌تر از این است که دل بیماران و خانواده هایشان به وجود و حضورت روشن باشد! و بشوی ذکر دعاهای خیر مادران مهربان...

و پدرانی که برای درمانِ عزیزانشان دست خالی هستند اما دلی پاک و مهربان دارند برای دعای خیر !

و چه چیزی لذت بخش‌تر از اینکه دعای خیر اینچنین  آدم‌هایی پشت سرت باشد!

اما مهرانه و خیِرهای مهربانش؛ با همین دعاها و همه این احساسات خوب پیش می‌روند و دل‌های ناامید را از امید روشن می‌کنند!

15 آبان بود که در سال 92 اولین مراسم برج میلاد انجمن مهرانه برگزار شد و سالروزش هر دوسال یکبار باعثِ دلگرمی مهرانه و بیمارانش است.

گلریزانی که برای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در این مراسم برگزار می‌شود ارمغان‌ها و حس‌های خوب زیادی را در پی دارد! یکی زمینش را اهدا می‌کند...یکی خانه‌اش را...یکی باغش را...یکی پولش را !

و دیگری هم تنها حضورش و لبخندهای دلگرم کننده و تشویقش کافیست تا این جمع را ثمربخش کند! تمامِ این کارها و حمایت‌ها تنها برای حالِ خوب بیماران است...برای بهبودشان و اینکه هرگز ناامید نشوند!

ناامیدی حتی انسان سالم را هم از پا درمی‌آورد و چه مهربانانه عده‌ای امید می‌دهند به آدم‌های ناامید !

در چنین روزی گلریزان می‌شود و محبت‌های بسیاری باعث شکوفه زدن امید در درختِ دل‌ها می‌شود و حسی تازه و خوب به طراوت و تازگی گل‌ها؛ در قلب‌ها جاری می‌کند!

دیگر بیماری نگران هزینه‌هایش نخواهد بود و مهرانه چقدر خوشبخت است که پر از مهربانی و انسان‌هایی است که معنای انسانیت را خوب یاد گرفته‌اند !

به امید حالِ خوب بیماران و سلامتی تمامِ مهربانان مهرانه!

یادداشت: آیدابیات

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"

نظر شما چیست
آخرین اخبار
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
ورزش_صبحگاهی مهرانه
ورزش_صبحگاهی ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/04/20
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
1398/04/20