• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

اعضای هیئت اجرایی 2 دفتر مهرانه در شهرستان ایجرود انتخاب شدند

با رای اعضای هیئت مشورتی مهرانه در دفاتر "ایجرود" و "سعیدآباد"؛ اعضای هیئت اجرایی ۲ دفتر مهرانه در شهرستان ایجرود انتخاب شدند

اعضای هیئت اجرایی 2 دفتر مهرانه در شهرستان ایجرود انتخاب شدند با رای اعضای هیئت مشورتی مهرانه در دفاتر "ایجرود" و  "سعیدآباد"؛

اعضای هیئت اجرایی 2 دفتر مهرانه در شهرستان ایجرود انتخاب شدند

در این جلسات جداگانه طبق رای هیئت مشورتی دفتر ایجرود محمود عبداللهی، به عنوان رئیس هیئت اجرایی، حبیب نظری، به عنوان مدیر اجرایی، الله وردی دادوند، به عنوان نائب رئیس هیئت اجرایی، ابراهیم نظری، خزانه دار انتخاب شدند.

همچنین عباس دخت هاشمی، حسین سهرابی و اسمعیل بهرامی به عنوان اعضای اصلی و اسکندر اسماعیلی و بهرام دوستی به عنوان اعضای علی البدل از سوی معتمدین این شهر برگزیده شدند. طبق این رای عباس بهرامی با سمت بازرس اصلی و صابر سهرابی با سمت بازرس علی البدل در دفتر مهرانه ایجرود فعالیت خواهند کرد.

در دفتر مهرانه در دهستان "سعیدآباد" ایجرود نیز احمد محمدی، رئیس هیئت اجرایی و احمد کرمی، مدیر اجرایی شد و محمدطاهر کرمی به عنوان نائب رئیس هیئت اجرایی و سیدهاشم موسوی به عنوان خزانه دار از سوی هیئت مشورتی منصوب شدند. یعقوب کرملو، رضا کرمی و محمود نظری به عنوان اعضای اصلی، عزیز کرمی و صادق غلاملو اعضای علی البدل و داود نظری و احمد نظری به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل در این دفتر در راستای اهداف متعالی انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در حوزه دارو و درمان و آموزش و پیشگیری گام برخواهند داشت.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار