98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

گاهی حتی سخت کوشی و مهربانیِ یک پدرِ انسان مدار کافیست برای بنا شدنِ کلبه ی عشق/ اینجا مهرانه؛ قلب تپنده انسانیت

خدمت فرزندان به پدری که ماندگار شد؛ گاهی حتی سخت کوشی و مهربانیِ یک پدرِ انسان مدار کافیست برای بنا شدنِ کلبه ی عشق/ اینجا مهرانه؛ قلب تپنده انسانیت

گاهی حتی سخت کوشی و مهربانیِ یک پدرِ انسان مدار کافیست برای بنا شدنِ کلبه ی عشق/ اینجا مهرانه؛ قلب تپنده انسانیت خدمت فرزندان به پدری که ماندگار شد؛


گاهی حتی سخت کوشی و مهربانیِ یک پدرِ انسان مدار کافیست برای بنا شدنِ کلبه ی عشق/ اینجا مهرانه؛ قلب تپنده انسانیت


هنوز میتوان در گوشه گوشه ی این سرزمین انسان هایی را یافت که معنای انسانیت را حفظ کرده اند ! هنوز هم میشود انسان هایی را یافت که قلب هایشان لبریز از مهربانی ست!


انسان هایی که شاید مهربانی شان تا ابد در قلب ها حک شود و فراموش نشود که برای جاودانگی انسانیت چقدر قدم برداشتند ! گاهی دلی به وسعتِ دریا کافیست برای برداشتنِ مرزهای نامهربانی و فرو ریختنِ دیوارِ غرور ! گاهی یک دست از سمتِ خدا کافیست برای ساختنِ پناهگاهِ امید !


گاهی حتی یک صدا...یک حرکت...گفتنِ یک ما میتوانیم...یک فکر...کافیست برای ساختنِ خانه ی امید ! و گاهی حتی سخت کوشی و مهربانیِ یک پدرِ انسان مدار کافیست برای بنا شدنِ کلبه ی عشق ! پدری که بعد از خودش فرزندانش راهش را ادامه دادند ! راهِ انسانیت را ! مهربانی را ! و امروز مهرانه تقویتِ امید و حالِ خوبش را برای راحتی درمان بیمارانش ،مدیون این پدر وفرزندانش است ! فرزندانی که زمین خالی را تحویل گرفتند و با صرف هزینه ی خود و مهربانی شان ، مهمانسرای مهرانه را بنا کردند! مهمانسرایی که امروز اگر نبود معلوم نبود مهرانه باز هم به راحتی پذیرش از دیگر مکان و سرزمین ها را داشت یا نه !؟مهمانسرایی که امروز با خانه ی امید هیج فرقی ندارد ! در تک تکِ خشت هایش برای ایجادِ حالِ خوب، امید و مهربانی تزریق شده است ! مرحوم مهدوی همان بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛ بعد از مرگ هم نامش جاودان خواهد ماند و تا ابد در قلب ها مهربانی اش حک میشود! مهرانه قدردانِ زحمت ها و مهربانیِ شما مهربانان هست و آرزویش بهبود بیمارانش است و بس ! و این آرزو بعد از پروردگار با امید و مهربانی انسان هایی همچون مرحوم مهدوی و فرزندانش برآورده میشود ! هنوز هم میشود انسان هایی را یافت که انسان اند و در خرجِ انسانیت خساست  نمیکنند ! هنوز هم میشود روی بعضی از آدم ها و مهربانی هایشان حساب باز کرد آن هم حسابِ مادام العمر ! 
هنوز هم مهربانی هست ! 
مرحوم مهدوی روحت شاد و یادت تا ابد گرامی !
یادداشت: آیدابیات
نظر شما چیست
آخرین اخبار
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
ورزش_صبحگاهی مهرانه
ورزش_صبحگاهی ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/04/20
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
1398/04/20