• دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

"سازگاری فرد مبتلا به سرطان با شرایط فعلی" از اولویت های مشاوره به مراجعه‌کنندگان تحت پوشش مهرانه است

مدیر مرکز خدمات مشاوره خانواده پیوند و عضو هیئت مدیره خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه در نمایشگاه دستاوردهای مهرانه: "سازگاری فرد مبتلا به سرطان با شرایط فعلی" از اولویت های مشاوره به مراجعه‌کنندگان تحت پوشش مهرانه است

"سازگاری فرد مبتلا به سرطان با شرایط فعلی" از اولویت های مشاوره به مراجعه‌کنندگان تحت پوشش مهرانه است مدیر مرکز خدمات مشاوره خانواده پیوند و عضو هیئت مدیره خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه در نمایشگاه دستاوردهای مهرانه: 

"سازگاری فرد مبتلا به سرطان با شرایط فعلی" از اولویت های مشاوره به مراجعه‌کنندگان تحت پوشش مهرانه است

"محمود محمدی"، یاور مهرانه‌ای، مدیر مرکز خدمات مشاوره خانواده پیوند و عضو هیئت مدیره خانه روانشسناسان و مشاوران و حرف یاورانه شامگاه شنبه 10 شهریور 97 در نخستین نمایشگاه دستاوردهای 12 ساله مهرانه که در محل کارخانه کبریت زنجان برگزار گردید، با اشاره به شکل‌گیری گروه روانشناسی مهرانه از سال 85 اظهار کرد: خدمات این گروه از سال 95 شکل جدی به خود گرفت و در عرض دو سال نیز زیرگروه های تخصصی از جمله مداخله فردی، مشاوره خانواده و آموزش تشکیل شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آموزش این گروه عنوان کرد: زیرگروه آموزش، مسئولیت برگزاری کارگاه آشنایی با اکت(ACT) و تعهد و پذیرش در زمینه سرطان و انواع کنسر ویژه اعضای گروه روانشناسان را با هدف ارتقا سطح خدمات به بیماران بر عهده دارد و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

محمدی با بیان اینکه گروه روانشناسی مهرانه که زیر مجموعه کمیته مددکاری فعالیت می کند هر هفته فعال بوده و هر روز یک مشاور خیر به مراجعه کنندگان خدمات مربوطه را ارائه می دهد، تصریح کرد: در بیش تر مراجعات با بیمارانی که بیماری خود را انکار می کنند مواجهیم که در صورت عدم اقدام به موقع خدمات مربوط به مشاوره این مهم می تواند در ادامه درمان فرد مبتلا تاثیرسوئی داشته باشد، که مشاورین درصددند با مشاوره های خود "سازگاری با شرایط فعلی" را به بیمار انتقال دهند که قطعا در درمان و بهبودی فرد نقش مهمی را ایفا می کند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
فاصله ها هرگز مانعی برای عشق ورزیدن نیستند
فاصله ها هرگز مانعی برای عشق ورزیدن نیستند
1399/11/08
کارگاه آموزشی آشنایی با سرطان
کارگاه آموزشی آشنایی با سرطان
1399/11/08
آماده سازی و توزیع سبد کالای معیشتی بین بیماران تحت پوشش انجمن خیریه مهرانه
آماده سازی و توزیع سبد کالای معیشتی بین بیماران تحت پوشش انجمن خیریه مهرانه
1399/11/06