97
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

کامپیوتر "مرحومه فاطمه ساروخانی"، دانشجوی سال سوم رشته عمران به مهرانه اهدا شد

کامپیوتر "مرحومه فاطمه ساروخانی"، دانشجوی سال سوم رشته عمران به مهرانه اهدا شد

کامپیوتر "مرحومه فاطمه ساروخانی"، دانشجوی سال سوم رشته عمران به مهرانه اهدا شد کامپیوتر "مرحومه فاطمه ساروخانی"، دانشجوی سال سوم رشته عمران به مهرانه اهدا شد

والدین مرحومه ساروخانی ساکن بوئین زهرا استان قزوین که از طریق کلیپ مهرانه با این مجموعه آشنا شده بودند، گفتند: چند وقت پیش یکی از بستگانمان برای طی کردن پروسه درمانش به مرکز رادیوتراپی مهرانه زنجان مراجعه کرد، در حال حاضر درمانش پایان یافته و از اخلاق و نحوه برخورد کارکنان و دست اندرکاران و نحوه خدمات درمانی این مجموعه بسیار رضایت دارد.

این خانواده خیر قزوینی که مهرانه را بهترین مکان برای احسان فرزندشان می دانستند، عنوان کردند: از این پس هر احسانی داشتیم به مهرانه هدیه خواهیم کرد.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
پیام بنیانگذاران مهرانه به مناسبت سیزدهمین سالروز تأسیس انجمن خیریه مهرانه
پیام بنیانگذاران مهرانه به مناسبت سیزدهمین سالروز تأسیس انجمن خیریه مهرانه
1397/09/26
"25 آذر؛ سالروز تاسیس انجمن خیریه مهرانه مبارک"
"۲۵ آذر؛ سالروز تاسیس انجمن خیریه مهرانه مبارک" ما مسئول هستیم در نشر و پرورش و رواج انسانیت ! برای انسانیت هم باید مهربان بمانیم!
1397/09/25