98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تا وقتی خودتون میخواهید به زندگی ادامه بدید ، هیچ کس و هیچ چیز حتی سرطان هم نمیتونه مانع زندگی شما بشه...

تا وقتی خودتون میخواهید به زندگی ادامه بدید ، هیچ کس و هیچ چیز حتی سرطان هم نمیتونه مانع زندگی شما بشه...

تا وقتی خودتون میخواهید به زندگی ادامه بدید ، هیچ کس و هیچ چیز حتی سرطان هم نمیتونه مانع زندگی شما بشه... تا وقتی خودتون میخواهید به زندگی ادامه بدید ، هیچ کس و هیچ چیز حتی سرطان هم نمیتونه مانع زندگی شما بشه...


پنجره رو باز کردم و با لذت خیره شدم به درخت ها،طبیعت و پرنده هایی که مدام میچرخیدن ! نتونسم بایستم و اومدم روی تخت خوابیدم.کتاب مورد علاقم رو به دست گرفتم و شروع به خوندن کردم،انقدر غرق داستان شده بودم که نفهمیدم چجوری خوابم برد !

با سوزش دستم چشمام رو باز کردم.پرستار بود که با دیدنم لبخند زد.بهش لبخندی زدم و بعد از اینکه آمپول رو تزریق کرد،رفت.دلم برای دختر کوچولوم تنگ شده بود.فیلم هاش رو نگاه کردم و خوابم برد.صبح دخترم رو همراه با همسرم بالای سرم دیدم.از خوشحالی اشک ریختم و بغلش کردم.به حیاط بیمارستان رفتیم و مشغول بازی با دخترم شدم.یکعالمه برام شیرین زبونی کرد،موقع رفتن محکم بغلش کردم و اشک ریختم و بهم گفت مامان زود خوب شو بیا خونه کنارمون.بغضم گرفت و گفتم بهت قول میدم که خوب میشم.به داخل که برگشتم جلوی آیینه خودم رو نگاه کردم گفتم من چی میخوام از زندگی؟ خب با سرطان هم میشه زندگی کرد مثل سرماخوردگی که خوب میشه.من به دخترم قول دادم که خوب شم و میشم.من مادر یک دخترم که باید باشم و بزرگش کنم.کنار خانوادم باشم!هیچ چیزی نمیتونه مانع من بشه حتی سرطان! یادش بخیر اون روزا.سخت بود اما سرطان رو شکست دادم و اینو مدیونِ وجود دخترمم.و اینکه خواستم و تونستم. این بیماری فقط با امید خوب میشه.

اینکه بگی حتما شکستش میدی،خودت رو برنده ی این نبرد بدون...! سالهاست که از اون روزا گذشته و دخترم اونقدری خانوم شده که داره مادر میشه و من هنوز به قدرت مادر و به معجزه ایمان دارم.

یادتون نره این شما هستید که میتونید همه چیز رو تغییر بدید حتی زمان مرگ رو...! پس مطمئن باشید تا وقتی خودتون میخواهید به زندگی ادامه بدید ، هیچ کس و هیچ چیز حتی سرطان هم نمیتونه مانع زندگی شما بشه.فقط به خودتون و توانایی هاتون باور داشته باشید! امید حالِ دل ها را خوب میکند !

یادداشت: آیدا بیات

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
روزی که خادمین حرم امام رضا (ع) عطر امامت را به بیماران مهرانه هدیه کردند
1398/04/23
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
به بهانه برگزاری جلسه سالیانه هیأت امنا مهرانه در روز ٢١ تیر ماه نگاهی بیندازیم به ارائه گزارش مدیر عامل مهرانه در باره مهم ترین فعالیت های مهرانه در سال ٩٦ به هیات امنا محترم مهرانه
1398/04/22
ورزش_صبحگاهی مهرانه
ورزش_صبحگاهی ورزش را یک تکلیف بدانید
1398/04/20
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
توضیحاتی در باره ی ارسال بنر و تاج گل از زبان مسئول دفتر بنر مهرانه
1398/04/20