97
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

موفقیت مهرانه در سایه تلاش خیرین دلسوز به وجود آمده است

خیرکارمند مهرانه‌ای؛ موفقیت مهرانه در سایه تلاش خیرین دلسوز به وجود آمده است

موفقیت مهرانه در سایه تلاش خیرین دلسوز به وجود آمده است خیرکارمند مهرانه‌ای؛

موفقیت مهرانه در سایه تلاش خیرین دلسوز به وجود آمده است

"زهرا یوسفی" که اواخر 92 از طریق آشنایان خود با انجمن مهرانه آشنا شد، تصمیم گرفت برای سلامتی امام زمان(عج) و به احسان مادرش به عنوان خیر در واحد حسابداری دفتر مرکزی این مجموعه داوطلبانه خدمت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به عنوان خیرکارمند و همراه بیش از 15 نفر خیر در واحد حسابداری کمیته قلک مهرانه مشغول خدمت می‌باشم"، معتقد است: کار در مهرانه هیچوقت خسته‌ام نمی‌کند، اگر کمیته قلک توانسته است جزو دفاتر موفق و فعال مهرانه باشد این امر در سایه تلاش خیرین رخ داده است.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
کانون مهر (مهرانه) دانشگاه صوفی رازی با حضور پروفسور ثبوتی، مسئولین و دانشجویان این مرکز افتتاح شد
همزمان با گرامیداشت روز دانشجو؛ کانون مهر (مهرانه) دانشگاه صوفی رازی با حضور پروفسور ثبوتی، مسئولین و دانشجویان این مرکز افتتاح شد
1397/09/20
قبول سفارشات بنر و تاج گل و ... در دفتر مفیدی مهرانه
قبول سفارشات بنر و تاج گل و ... در دفتر مفیدی مهرانه
1397/09/18