97
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

سرطان معده و تأثیرات جالب ویتامین سی بر آن

سرطان معده و تأثیرات جالب ویتامین C بر آن لیلا جهانشاهلو از تیم تحقیقاتی ABC گزارش می دهد :

سرطان معده و تأثیرات جالب ویتامین سی بر آن

سرطان معده و تأثیرات جالب ویتامین C بر آن

لیلا جهانشاهلو از تیم تحقیقاتی ABC گزارش می دهد :

سرطان معده در اثر یک فرآیند چند مرحله ای طولانی مدّت اتّفاق می افتد که عواملی مانند :هلیکو باکتر پیلوری ، شرایط محیطی و استعداد ژنتیکی میزبان در آن دخیل اند . اثرات متقابل این عوامل بر روی هم باعث می شود که خطر ابتلا به سرطان معده در بعضی از افراد جامعه بیشترباشد و این افراد احتیاج بیشتری به پیشگیری داشته باشند .

یکی از مباحثی که به طور کلّی در خصوص سرطان وجود دارد این است که یک تغییر یا جهش ژنی می تواند موجب تقسیم بیش از حد و بی رویّه ی سلّول ها و به دنبال آن رفتار سرطانی سلّول گردد . یکی از عواملی که می تواند سبب تغییر در ساختار ژن ها شود ، استرس اکسیداتیو است .استرس اکسیداتیو ، عدم تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان های بدن است . رادیکالهای آزاد ، مولکول ها یا اتم هایی هستند که کمبود الکترون دارند و می توانند این کمبود الکترون را از طریق واکنش با مولکول های بدن از جمله DNA تأمین کنند و موجب تغییر ژن شوند ؛ زیرا  DNA به علّت داشتن گروه های فسفات در اسکلت خود دارای بار منفی است . واکنش رادیکال آزاد با سایر مولکول ها ، اکسیداسیون نامیده می شود ؛ امّا ، در بدن برای مقابله با فرآیندهای اکسیداسیونی رادیکال های آزاد با ماکرومولکول های مهم بدن از جمله) DNA  که حاوی اطلاعات ژنتیکی بدن است . ( خطوط دفاعی ای تحت عنوان دفاع آنتی اکسیدانی وجود دارد .سیستم های آنتی اکسیدانی با رادیکال های آزاد مقابله کرده و جلوی فرآیند های مضر آن ها رامی گیرند ؛ بنابراین ، مهم است که ما سطح این آنتی اکسیدان های بدن ) مانند ویتامین C و Eبه عنوان دو آنتی اکسیدان مهم و اصلی بدن ( را در حدّ نرمال نگه داریم.

باکتری هلیکو باکتر پیلوری ، شایع ترین موجود ذرّه بینی در سطح جهان است که انسان ها را به عفونت مبتلا می کند و این عفونت ، عمده ترین دلیل ابتلا به التهاب معده است . اگر پس از آلوده شدن با هلیکو باکتر پیلوری ، علائمی از عفونت مشاهده نشد( Asymptomatic Stages )  یعنی این باکتری ، تأثیری روی در دسترس بودن آنتی اکسیدان های بدن ندارد ؛ امّا ، به محض این که یک یا چند فاکتور دیگر ، باعث ایجاد التهاب بشوند ، این عفونت ممکن است منجر به افزایش استرس اکسیداتیو ، غیر فعّال شدن میتوکندری ها و مرگ از پیش برنامه ریزی شده ) آپوپتوز ( سلّول های پوششی سالم معده شده و احتمالاً موجب کاهش دردسترس بودن ویتامین های C و E بشود.

تأثیرویتامینC  (آسکوربیکاسید( برسرطانمعده:

این ویتامین ، دو الکترون خود را به طور متوالی از دست می دهد ؛ در نتیجه ، پس از از دست دادن این دو الکترون ، اکسید شده و ترکیب مقابلش را احیا می کند و به این ترتیب از اکسید شدن آن ترکیب جلوگیری می کند ؛ بنابراین ، معمولاً از ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان یاد می شود . هم چنین ، ویتامین C به شیره ی موجود در معده ترشّح می شود ؛ امّا ، مقدار ویتامین C موجود در شیره ی معده در اثر عفونت با هلیکو باکتر پیلوری کاهش می یابد ؛ در نتیجه ، در صورت حذف کردن هلیکو باکتر پیلوری از معده ، مشاهده می شود که ویتامین Cترشّح شده به شیره ی معده افزایش می یابد .

برای درمان این عفونت ، از دارویی به نام Ascorbic Acid 2-Glucoside (AA2G) که فرم پایدار شده ی ویتامین C توسّط گلوکز است ، استفاده می شود که قابلیّت حذف رادیکال های آزاد و توانایی های ضدّ آپوپتوزی ) آپوپتوز : مرگ از پیش تعیین شده ی سلّول ( دارد ؛ در نتیجه ، این مادّه ، استرس اکسیداتیوی که توسّط هلیکو باکتر پیلوری القا می شود را بهبود می بخشد و آپوپتوز القا شده توسّط هلیکو باکتر پیلوری را کاهش میدهد ؛ امّا، مکانیسم اثر محافظتی AA2Gاز سلّول های پوششی معده در برابر عفونت با هلیکو باکتر پیلوری هنوز ناشناخته است .

از طرف دیگر ، طیّ تحقیق دیگری ، ثابت شده است که در درمان سرطان معده با ویتامین C ،این ویتامین از طریق غیر فعّال کردن میتوکندری های سلّول های سرطانی معده که منجر به خالی شدن این سلّول ها از) ATP  انرژی رایج سلّول ( می شود ، باعث از بین رفتن این سلّولهای سرطانی می شود .

میوه ها وسبزیجاتی مانند توت فرنگی ، فلفل قرمز و سبز ، کلم بروکلی و مرکّباتی مانند پرتقال و نارنج و بسیاری دیگر از انواع میوه ها و سبزی ها سرشار از ویتامین ث هستند .

در نتیجه ، با توجّه به شواهد گسترده ، مصرف روزانه ی میوه ها و سبزیجات توسّط افراد سالم سبب دریافت موادّ آنتی اکسیدان ) از جمله ویتامین ( C  شده و خطر ابتلا به سرطان معده را کاهش می دهد و در افراد سرطانی ، روند این بیماری را کاهش داده و سبب افزایش طول عمر این بیماران می گردد .

منابع:

۱. کتاب تغذیه ی مدرن در سلامت و بیماری ، مترجمان : گروه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتر جلال حجازی ، 1394

2 . L-ascorbic Acid-2-Glucoside inhibits Helicobacter pylori-induced apoptosis through mitochondrial pathway in Gastric Epithelial cells .

( 2017.10. 30 )

3 . Vitamin C induces apoptosis in AGS cells via production of ROS of mitochondria . (2016 , Sep 29 )

4 . Vitamin C induces apoptosis in AGS cells by down-regulation of 14-3-3σ via a mitochondrial dependent pathway . (2012 Jul 1 )

5 . Helicobacter pylori, nutrition and smoking interactions: their impact in gastric carcinogenesis . (2010 )

6 . Bioavailability of vitamins E and C: does Helicobacter pylori infection play a role ? (2010 , Apr 14 )

7 . Basis of decreased risk of gastric cancer in severe atrophic gastritis with eradication of Helicobacter pylori . (2006 , Dec 7 )

نظر شما چیست
آخرین اخبار
دوچرخه سواران مهرانه‌ای به شهر "ماسال" جمهوری آذربایجان رسیدند
دوچرخه سواران مهرانه‌ای به شهر "ماسال" جمهوری آذربایجان رسیدند
1397/12/28
تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بهره مندی از تکنولوژی های نوین اطلاع رسانی با هدف معرفی مهرانه به اقشار مختلف مردم
مسئول روابط عمومی مهرانه؛ تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بهره مندی از تکنولوژی های نوین اطلاع رسانی با هدف معرفی مهرانه به اقشار مختلف مردم
1397/12/28
شاید واقعا زندگی زیاد هم سخت نیست و همین گذر زمان هم این سختی را کمتر میکند.
مهربانی را با آمدن بهار و سال جدید، از یک دیگر دریغ نکنیم! در واپسین روز های آخر سال که اسفند چمدان بسته، ما را ترک میکند و مژده ی آمدن بهار را میدهد ؛می اندیشم به دنیایی که اینروزها زیادی بی رحم ش ...
1397/12/27
حضور موفق مهرانه در فضاهای مجازی با بهره گیری از امکانات صوتی و تصویری نوین
مسئول سمعی بصری مهرانه در نشست سالانه با مدیرعامل با اشاره به عملکرد یک ساله این واحد مطرح کرد؛ حضور موفق مهرانه در فضاهای مجازی با بهره گیری از امکانات صوتی و تصویری نوین
1397/12/27
اطلاعیه
اطلاعیه
1397/12/27