• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بازدید 542 نفری مردم از کلینیک تخصصی مهرانه/ فرم عضویت 444 نفر از شهروندان جهت آمادگی داوطلبانه خیرانه در مهرانه به ثبت رسید

بازدید 542 نفری مردم از کلینیک تخصصی مهرانه/ فرم عضویت 444 نفر از شهروندان جهت آمادگی داوطلبانه خیرانه در مهرانه به ثبت رسید

بازدید 542 نفری مردم از کلینیک تخصصی مهرانه/ فرم عضویت 444 نفر از شهروندان جهت آمادگی داوطلبانه خیرانه در مهرانه به ثبت رسید


"منیره فیروزه"، مسئول کمیته منابع انسانی مهرانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای "همایش و تشریفات"، "جذب و تقدیر"، "آنالیز"، "رابطین منابع و دانشگاه ها"، "ثبت اتوماسیون"، "بازدید و تعاملات" و سایر به عنوان زیرمجموعه‌های این کمیته در پائیز 96 اظهار کرد: در مدت زمان یاد شده به همت خیرین فعال کمیته منابع انسانی، 444 فرم عضویت اعم از 385 مورد غیرمالی و 59 مورد دیگر مالی در این کمیته به ثبت رسیده است.


وی با بیان اینکه در این مدت 69 فرم به صورت سیستمی ثبت شده است با اشاره به برگزاری 25 جلسه معارفه و داخلی، حضور 41 خیر از گروه تشریفات این کمیته در 3 برنامه در 3 ماهه سوم سال 96 تصریح کرد: در این مدت به منظور پیشبرد اهداف مجموعه و به تبع آن کمیته منابع انسانی، یک هزار و 999 تماس، 3 هزار و 389 پیامک به ثبت رسیده است.


فیروزه با بیان اینکه به همت واحد بازدید و تعاملات کمیته منابع انسانی 43 عنوان بازدید از کلینیک تخصصی مهرانه با حضور 542 نفر از مردم گزارش شده است، ادامه داد: 20 نفر از خیرین جذب نیروی انسانی در این بازدیدها حضوری فعال داشته‌اند.


"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار