• دانلود اپلیکیشن

"نمره قبولی مهرانه در برنامه های سلامت محور"

"نمره قبولی مهرانه در برنامه های سلامت محور"

"نمره قبولی مهرانه در برنامه های سلامت محور" "نمره قبولی مهرانه در برنامه های سلامت محور"

بنیانگذار محک: مهرانه در برخی برنامه ها از جمله "پیشگیری" از محک هم پیش افتاده است

این جمله از صحبت های سعیده قدس، بنیانگذار موسسه خیریه محک در حاشیه برگزاری ورزش امروز مهرانه بود.

وی نگاه مهرانه به حوزه پیشگیری در ارتقا سطح سلامت جامعه را بسیار موثر عنوان کرد و این حرکت که خدمتی در راستای کمک به همنوع می باشد را ستود.

سعیده قدس، مادری است که به شکرانه نجات کیانای 2 ساله اش از سرطان موسسه ای در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بنا کرد، به بیانی دیگر تولد کیانا، نقطه تحول زندگی مادری شد تا پس از خداوند وی پناه 25 هزار کودک زیر 14 سال باشد.

"درود خدا بر بندگان صالحش"
آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28