• دانلود اپلیکیشن

لزوم حمایت بیماران توسط خیریه ها با الگوگیری از مهرانه زنجان

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سومین همایش خیرین مهرانه در برج میلاد؛ لزوم حمایت بیماران توسط خیریه ها با الگوگیری از مهرانه زنجان

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سومین همایش خیرین مهرانه در برج میلاد؛

لزوم حمایت بیماران توسط خیریه ها با الگوگیری از مهرانه زنجان

سیدمحمدهادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش بزرگ خیرین زنجانی مهرانه با عنوان " ایمان داریم که بیمار نباید به جز بیماری درد دیگری داشته باشد" ابراز کرد: مهرانه به همت 100 هزار خیر نیک اندیش زنجانی به این مهم جامه عمل پوشانده است.

وی با بیان اینکه به کمک خیریه ها و نیکوکاران می توان حمایت از بیماران را به نحو احسن در جامعه نهادینه کنیم برای موفقیت های روزافزون مهرانه و تبدیل شدن این مجموعه به عنوان مرکز موفق حمایتی و درمانی مردم نهاد در سطح کشور آرزوی موفقیت کرد.
آخرین اخبار
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
نتیجه مسابقه تیم هاى "صرافی مهرجو" و "آب منطقه اى"
1398/10/30
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
جدول نیمه نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/30
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
جدول نهایی مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانهگروه مدارس فوتبال
1398/10/30
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
کمیته ورزش مهرانه به اطلاع میرساند
1398/10/29
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
نتیجه مسابقه نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام " مهرانه" گروه بانوان
1398/10/28
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
مسابقه نیمه نهایى بانوان در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/28