• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

شناسایی بیماران مبتلا به سرطان و اطلاع رسانی گسترده از فعالیت های مهرانه؛ از اهداف متعالی دفتر تکاب

شناسایی بیماران مبتلا به سرطان و اطلاع رسانی گسترده از فعالیت های مهرانه؛ از اهداف متعالی دفتر تکاب

شناسایی بیماران مبتلا به سرطان و اطلاع رسانی گسترده از فعالیت های مهرانه؛ از اهداف متعالی دفتر تکاب

جواد سلیمانی، مدیر اجرایی دفتر مهرانه در تکاب دوشنبه 2 مرداد 96 در نشست خیران این شهرستان با منیره فیروزه، مسول کمیته منابع انسانی انجمن اقدامات این دفتر در حوزه تبلیغ به ویژه در مباحث مربوط به جذب نیروی انسانی و جلب مشارکت های مالی مردم از طریق کسر از حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی در تکاب را تشریح کرد.

سلیمانی با اشاره به هزینه های هنگفت درمان بیماری سرطان ابراز کرد:متاسفانه به دلیل سرسام آور بودن هزینه های مربوط به دارو، جراحی و سایر مراحل درمان، این بیماری خانواده های درگیر را به زانو درآورده است.

وی با بیان اینکه دفتر مهرانه تکاب نیز خود را موظف به اجرای برنامه های مجموعه می داند، شناسایی بیماران و تبلیغ در مورد فعالیت های مهرانه را از برنامه های اصلی مسولان این دفتر عنوان کرد.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار